Noteikumi

Informācija Rojas novada

iedzīvotājiem un viesiem

 

* Par sabiedriskā miera traucēšanu, necieņas izrādīšanu un bezkaunīgu rīcību, persona saucama pie atbildības.

* Par trokšņošanu vai trokšņa pieļaušanu, ja tas traucē apkārtējo mieru, persona saucama pie atbildības.

* Atrodoties kāpās un pludmalē:

o   Aizliegta iebraukšana ar mehanizēto transporta līdzekli,

o   Gājēji uz pludmali iet tikai pa šim nolūkam speciāli ierīkotiem ceļiem un taciņām ,

o   Automašīnas tiek novietotas tikai paredzētajos stāvlaukumos,

o   Aizliegta augu vākšana, zaru laušana u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana,

o   Atkritumi tiek izmesti tikai ātkritumu urnās.

* Smēķēšanas ierobežojumi noteikti pludmalēs, parkos, bērnu rotaļu laukumos, sabiedriskās ēdināšanas vietās.

* Aizliegta alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās.

* Nepilngadīgām personām no plkst.22:00 līdz 07:00 aizliegts atrasties publiskās un izklaides vietās bez pieaugušo klātbūtnes.

* Transporta līdzekļi stāvēšanai jānovieto tikai atļautajās vietās.

* Suns pastaigas laikā sabiedriskās vietās ir jāved pavadā un suni nedrīkst vest uz bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem, peldvietām. Suņa saimnieka pienākums ir dzīvnieka ekskrementu savākšana.

 

Kontaktinformācija

Policija 110

Glābšanas dienests 112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113

Pašvaldības policija 28600215

Rojas tūrisma informācijas centrs

Selgas iela 33, Roja, Rojas novads, LV-3264

Tel.: 63269594 , 28630590,

tic@roja.lv, www.visit.roja.lv